Siam Serpentarium

Loading ...

  • Image news 1
  • Image news 1
  • Image news 1
  • Image news 1
  • Image news 1

สยาม เซอร์เพนทาเรียม ศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์งู ต้อนรับวันเด็ก ชวนน้องๆ บุกตะลุยสู่โลกแห่งงู

สยาม เซอร์เพนทาเรียม ศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์งูรูปแบบ interactive ที่ให้ความรู้คู่ความบันเทิงแห่งแรกในเอเชีย จัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ชวนน้องๆ ร่วม “บุกตะลุย สู่โลกแห่งงู” โดยมีพี่ๆ จากสยาม เซอร์เพนทาเรียม คอยให้ความรู้และร่วมสนุกกันอย่างใกล้ชิด ในกิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์หมวกงูในแบบฉบับคุณหนูๆ  และเพิ่มความสนุกผสมผสานความรู้ผ่านกิจกรรม Walk Rally ค้นหา RC เพิ่มสีสันในการบุกตะลุยสู่โลกแห่งงู อีกทั้งยังเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนของชาติได้เรียนรู้และตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าอีกด้วย ณ สยาม เซอร์เพนทาเรียม ลาดกระบัง กรุงเทพฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 326 5800  หรือ เว็บไซต์ www.siamserpentarium.com หรือ www.facebook.com/siamserpentarium

BACK